Veehouder:

Beslagnummer:
Naam, Voornaam:
(Facturatie)Adres:
Beslagadres:
Email:
BTW nummer:

Dierenarts:

Ordenummer:
Naam, Voornaam:
Adres:
Email:
BTW nummer:

Andere*:

Andere:
Naam, Voornaam:
Adres:
Email:
BTW nummer:
Resultaat aan: (standaard aan bedrijfdierenarts en veehouder)
Factuur aan: (standaard aan veehouder tenzij anders vermeld)
STAALNAMEDATUM:

Motief:

# Stalen
# Stalen
# Stalen
Indien geen motief is aangeduid, wordt standaard voor DIAGNOSTIEK gekozen

Categorie:

# Stalen
 
# Stalen
# Stalen
Ter Info: De monsternemer is verantwoordelijk voor het overmaken van de monsters aan het labo binnen de 7 dagen na de bemonstering. In afwachting van hun verzending dienen de monsters droog en koel (2-8°C) bewaard te worden na de stolling.

! Extra info AUJ-OPVOLGINGSTEST op een A3- of A4- varkensbeslag:

Duid per bemonsteringscategorie het aantal aanwezige varkens en het overeenkomstige aantal stalen aan:
VLEES- en OPFOKVARKENS (tot 1ste worp)
ZEUGEN (vanaf 1ste worp) en BEREN
(1)
(1)
Duid aan wat van toepassing is voor het beslag:
(1)Voor behoud A4 of A3 dienen in regel jaarlijks (12m +/-6w) opvolgingstesten uitgevoerd te worden. Echter, vanaf dat het beslag fok- en/of opfokvarkens verhandelt of buitenbeloop heeft, dienen viermaandelijks (+/- 2w) opvolgingstesten uitgevoerd te worden. Voor de vergoeding van de staalname is het noodzakelijk dat dit correct wordt aangeduid.
(2) Indien in opdracht van de LCE een afwijkend aantal stalen wordt aangeboden of de staalname vervroegd is uitgevoerd of bijkomend onderzoeken moeten uitgevoerd worden, moet de schriftelijke opdracht van de LCE toegevoegd worden.

Laboratoriumonderzoeken

(° doorstuur)

PCR: PRRSV, PCV2 en parvo
PCR: M. hyopn, PRRSV, PCV2 en influenza + APP typering

     1. ANTISTOF detectie

     Via ELISA:

     Via HI:

serum
serum
serum
serum
serum
serum
serum
serum
serum
serum
serum

     Via RB:

serum
serum
serum
serum
serum
serum
serum

     2. ANTIGENdetectie

     Via ELISA:

mest

     Via PCR:

mest, EDTA bloed, orgaan (tonsil, milt, nier of mesenteriale lkn)
Speeksel, swab en (long)
mest
swab, orgaan, (speeksel)
long, speeksel, (swab)
mest
swab, orgaan
long
neusswab
mest, swab
serum, speeksel, orgaan (long)
serum, speeksel, orgaan (long)
serum, speeksel, orgaan (long)
serum, speeksel, orgaan (long)

     3. OVERIG

250g voeder
250g voeder